Geschiedenis

KERK, BEIAARD EN ORGEL KERK

De huidige parochiekerk is gebouwd op de plaats van de middeleeuwse dorpskerk. Het oude kerkgebouw werd in 1887 gesloopt. Het orgel werd elders in Geldrop opgeslagen. In 1888 stortte tijdens een hevige storm ook de oude alleenstaande toren in. Architect Ch. Weber stelde een plan op voor een geheel nieuwe kerk. Op 3 augustus 1891 kon de kerk worden geconsacreerd.

BEIAARD

Het carillon is een geschenk van de eerste ereburgeres van Geldrop: mevr. Baronesse van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford. Het drie octaafs carillon werd oorspronkelijk in een klokkenstoel op de Heuvel geplaatst en in 1965 in gebruik genomen. Het bestond uit 37 klokken. In de jaren zeventig moest het wijken voor een winkelcentrum en verdween naar de gemeentewerf. Maar later werd besloten om het bestaande carillon onder te brengen in de zuidertoren van de H. Brigidakerk en het uit te breiden met een vierde octaaf tot 47 klokken. Tevens werd een voorziening getroffen om het wisselluiden (‘change ringing’) mogelijk te maken. De grootste klok G1 weegt 640 kg en de kleinste G5 weegt 9 kg. Het totale gewicht aan klokken bedraagt 3615 kg. In de C2-klok staat de volgende inscriptie: “21 maart 1962: Uit naam van Geldropse eerste ereburgeres, oud 75 jaren, Verluid ik Gods liefde en trouw als blijde mare C.F.H. Baronesse Van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford”. In de grootste klok is eveneens een inscriptie opgenomen die aansluit bij de uitbreiding van de beiaard: “Nu met tien klokken erbij, klinkt die blijde mare voor de Geldropse schare, mei 1976”. De oorspronkelijke carillonklokken zijn afkomstig uit de klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel, de uitbreiding van 10 klokken van Koninklijke Eijsbouts te Asten. Om de week laat de stadsbeiaardier tijdens de woensdagmiddagmarkt de vrolijke carillonklanken over Geldrop klinken. Nog in 2009 en in 2010 was het carillon aan een revisie onderworpen.

Een goede plaats om het carillon te beluisteren vindt u op het terras naast de kerk en in het kasteelpark, waar een aantal zitbanken en een terras aanwezig zijn.